Chính sách thanh toán trực tuyến

Chính sách thanh toán trực tuyến

Đây là website của Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES (“OPES”) và có liên kết với NAPAS để cung cấp kênh thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến an toàn và hoàn toàn miễn phí.

Kênh thanh toán này giúp Quý khách thực hiện giao dịch nhanh chóng, chính xác, an toàn, mọi lúc, mọi nơi và loại bỏ các rủi ro về quản lý tiền mặt. Quý khách có thể sử dụng các loại thẻ thanh toán (ATM), thẻ tín dụng (Credit Card), thẻ ghi nợ (Debit Card) của nhiều ngân hàng khác nhau để thanh toán phí bảo hiểm.

Lưu ý khi sử dụng kênh thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến:


1. Quý khách cần đảm bảo đáp ứng yêu cầu độ tuổi theo quy định của pháp luật để sử dụng và tự chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong việc sử dụng dịch vụ thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến.

2. Quý khách cam kết là chủ sở hữu hợp pháp của thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ/thẻ ATM được sử dụng để thanh toán trực tuyến tại trang Web/ứng dụng của OPES.

3. Quý khách cam kết cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến. Nếu Quý khách cung cấp sai thông tin, OPES có quyền từ chối giao dịch.

4. Quý khách cam kết không sử dụng hệ thống thanh toán trực tuyến tại trang Web/ứng dụng của OPES để (i) gây ảnh hưởng đến khả năng truy cập của người khác hoặc hoạt động của trang Web; (ii) cố tình sử dụng các biện pháp để giao dịch hoặc lấy thông tin không được phép; hoặc (iii) thực hiện bất kỳ hành động trái pháp luật nào khác.

5. Bên cạnh các mục đích thu thập thông tin nêu trong Chính sách bảo mật của OPES, Quý khách đồng ý rằng OPES có thể sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách cho mục đích xử lý và thực hiện các công việc liên quan đến việc thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến. Thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được bảo vệ theo Chính sách bảo mật của OPES. Quý khách có thể tham khảo nội dung của chính sách này tại đây.

6. Ngoại trừ trường hợp như quy định tại Mục 9 dưới đây, Quý khách sẽ không phải chịu phí cho việc thanh toán phí bảo hiểm tại trang Web/ứng dụng của OPES. OPES sẽ không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí khác có thể phát sinh do ngân hàng phát hành thẻ của Quý khách thu thêm.

7. Nếu Quý khách không phải là Bên Mua Bảo Hiểm của Hợp Đồng Bảo Hiểm mà Quý khách thanh toán trực tuyến tại trang Web này, Quý khách cam kết rằng Quý khách đã được ủy quyền hợp lệ từ Bên Mua Bảo Hiểm để thanh toán cho OPES. Để tránh hiểu nhầm, Quý khách đồng ý và xác nhận rằng, tất cả các quyền lợi phát sinh liên quan đến Hợp Đồng Bảo Hiểm này đều thuộc về Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc những người thụ hưởng được quy định trong Hợp Đồng Bảo Hiểm. Theo đó, OPES sẽ thanh toán cho Bên Mua Bảo Hiểm và/hoặc những người thụ hưởng có quyền nhận thanh toán theo quy định tại Hợp Đồng Bảo Hiểm mà OPES đã ký với Bên Mua Bảo Hiểm. Quý khách cam kết rằng Quý khách sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào đối với OPES liên quan đến vấn đề này.

8. Khi Khách hàng thanh toán thành công và thỏa mãn các điều khoản sản phẩm thì Khách hàng nhận được chứng nhận bảo hiểm điện tử thể hiện quyền lợi bảo hiểm Khách hàng vừa mua đã có hiệu lực.

9. Liên quan đến các giao dịch gian lận hoặc giả mạo, OPES sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của Tổ chức thanh toán thẻ và Tổ chức phát hành thẻ và theo đúng quy định của pháp luật.

10. Việc hoàn trả phí bảo hiểm do hủy/chấm dứt Hợp Đồng Bảo Hiểm sẽ được thực hiện theo quy định tại quy tắc điều khoản tương ứng với sản phẩm bảo hiểm của OPES mà Quý khách đã tham gia. Việc hoàn phí có thể chịu chi phí dịch vụ thanh toán của OPES. Theo hợp đồng nếu Khách hàng thỏa mãn điều kiện hoàn tiền và Khách hàng lựa chọn hoàn tiền qua cổng thanh toán NAPAS thì số tiền được hoàn lại của Khách hàng sẽ được hoàn trả vào đúng số thẻ ( tài khoản) mà Khách hàng đã dùng để thanh toán trước đó.